FAQ - často kladené otázky

Pokud chci sjednat pojištění vozidla, musím na pobočku?

Nemusíte, náš terénní pracovník Vás navštíví i doma nebo v práci v pro Vás výhodném čase. Pokud Vám více vyhovuje online komunikace, tak ani toto není problém. Obraťte se na někoho z našich poradců. Seznam kontaktů zde

Co je to podpojištění? Jaké je riziko? A jak se tomu bránit?

Podpojištění nastává pokud je pojištěný předmět pojištěn na nižší částku než jaká je jeho hodnota - tento poměr se nazývá koeficient podpojištění. Pokud se bavíme o moderním pojištění, které se uzavírá na nové ceny, tak se jedná o reprodukční a nikoliv tržní hodnotu - tzn. "Kolik by stálo danou stavbu znovu celou postavit jako novou?" a ne "Za kolik by se dala prodat?". Jedná se o dvě různé částky a rozdíl mezi nimi může být propastný.

Problém s podpojištěním nastává při pojistné události. Pojišťovna má právo krátit pojistné plnění ve stejném poměru v jakém je pojistná částka k hodnotě stavby. V případě, kdyby by byl koeficient podpojištění 0,5 a škoda by dosáhla jednoho milionu, vyplaceno na pojistném plnění by bylo jen 500 tisic.

Nejlepší obranou je mít správně pojistné částky ve smlouvách. Kontaktuje některého z našich poradců a nechte si smlouvu zkontrolovat.

Mám dům v zátopové oblasti. Dá se pojistit?

Seznam zátopových lokalit, mapou a s uvedenou mírou rizika najdete zde. Zpravidla se dá říct, že v nejrizikovější zóně č. 4 se proti rizku povodně a záplavy nedá pojistit. U ostatních tento problém není.

Jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou

Povodní se rozumí vytopení (zaměrně nepoužíváme termín "zaplavení") vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla. Naproti tomu záplava nastane, když se voda šíří z jiných příčin než u povodně, a neodtéká. Může se tak dít např. při průtrži mračen, když si voda najde cestu přes Váš pozemek nebo dům.