JISTOTA pro řemeslníky

Jste-li provozovatelem obchodu, restaurace či penzionu nebo jste živnostníkem či jiným drobným podnikatelem, pojištění majetku a odpovědnosti JISTOTA je určeno právě vám. Nabízí ideální kombinaci širokého krytí rizik a příznivé ceny.

Rozsah pojištění:

Movité věci

 

 • Sdružený živel

   

   

 • Vodovodní škody

   

   

 • Indukce a přepětí
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Přeprava peněz
 • Śkody na elektronických zařízeních

   

  Vlastní i pronajaté nemovitosti

   

 • Sdružený živel
 • Vodovodní škody
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Náraz dopravního prostředku

   

  Odpovědnost

   

 • Škody na majetku a zdraví třetích osob
 • Čisté finanční škody
 • Odpovědnost za výrobek
 • Škody na převzatých a užívaných věcech
 • Náklady zdravotní pojišťovny
 • Regresní náhrady nemocenské

   

  Přerušení provozu

   

 • Zisk a stálé náklady