Pojištění fotovoltaických elektráren

 

 

 

 

 

 

 

FOTOVOLTAICKÉ (solární) ELEKTRÁRNY

Jedná se zejména o pojištění solárních panelů, konstrukcí (dřevěných, kovových) na kterých jsou panely připevněny a dále celé technologie přeměny el.energie, vč. řídících systémů elektrárny – tj. měniče, rozvaděče, transformátory, el. rozvody a ostatní příslušenství.

V pojistné smlouvě je nutno přesně specifikovat na jaké části elektrárny se má které pojištění vztahovat a samozřejmě musí tomu odpovídat pojistná částka.

RIZIKA POJIŠTĚNÍ

Živel

 

  1. Flexa - požáry elektroinstalací, úder blesku
  2. Vichřice a krupobití
  3. Ostatní živel - pád stožárů, tíha sněhu, sesuv půdy

Odcizení a vandalismus

 

  1. Odcizení a vandalismus: jedná o rizika, která budou nejčastějšími příčinami PU. Zde je upozornit předcházení škodám (a to i v případě předkládání nabídky pro potřeby čerpání dotací, úvěru apod.). Pro obě rizika se vesměs stanoví shodné zabezpečení spočívající zejména:
  • v oplocení areálu dostatečně vysokým plotem (180 cm a výše), který je vzdálen min. 10 m od panelů (ochrana proti vandalismu - vhození předmětů přes plot).
  • ve vybudování kamerového systému se záznamem obrazu, fyzická ostraha, funkční EZS (překonání oplocení), případně signalizace poškození zařízení a pod. Na způsobu a kvalitě zabezpečení je pak závislá výše pojistného a zejména výše limitů.

 

 

Přepětí, případně indukce

 

  1. Přepětí, případně indukce: pojišťují se konkrétní zařízení (měniče, transformátory apod.)

Přerušení provozu - krytí zisku a stálých nákladů

 

  1. Přerušení provozu – jen v návaznosti na sjednaná výše uvedená pojištění (živlu, odcizení, vandalismu a pod.)

 

Hlavní důvody sjednání pojištění:

 

1) Pokrytí finančních ztrát vzniklých během přerušení činnosti

2) Zachování kreditní schopnosti na krytí finančních závazků

 

Pojmy:

 

Stálé náklady - mzdy, sociální a zdravotní pojištění, leasing, pravidelné paušální poplatky, silniční daň, daň z nemovitostí, ostraha areálu, odpisy, prostředky na reklamu, pojistné

 

Základní údaje pro pojištění:

 

1) Tržby minimálně za 3 měsíce ( lze sjednat s odloženou účinností s prvoroční slevou na pojistném a ujednáním, že nárok na pojistné plnění vzniká nejdříve po 3 měsících od začátku řádného vykazování tržeb pojištěného provozu.

 

2) Určení pojistné částky nebo pojištění prvního rizika

            a) pojistná částka - částka odpovídá hospodářskému výsledku firmy, doba ručení 3, 6 a 12 měsíců

               Sestavení:

                        - výpočet roční částky z účetních údajů (výsledovka) z předchozího období, nebo podle podnikatelského záměru (viz. odložená                            účinnost).

                        - sestavení neúčetními jednotkami ( fyzické osoby s obratem pod 15 mil. Kč)

           

            b) první riziko - limit odpovídá potřebám klienta, doba ručení 3 měsíce

 

!!!!! Nikoliv snížení výkonu stárnutím, nedostatečný sluneční svit, solární panel nedosahuje deklarované výkonové parametry apod. !!!!!