Pojištění v dopravě a zasilatelství

Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných zásilek každodenně vystavováni.

Ochrana Vašich zájmů prostřednictvím sjednání pojištění pro případ poškození, zničení, pohřešování zásilek, odpovědnosti za škodu na přepravovaných věcech, odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebo pro případ nezaplacení celního dluhu či spotřební daně, je nejvhodnější cestou k minimalizaci nákladů na krytí škod v dopravě.